7 Cwm Teg - Old Colwyn - NOW UNDER CONSIDERATION

Go down

7 Cwm Teg - Old Colwyn - NOW UNDER CONSIDERATION

Post by Jason Webster on Mon Apr 07, 2008 2:55 pm

The above mentioned property is part of the Associationís shared ownership stock and the present owners are wishing to dispose of their 50% share in the same.

It is a very modern two bedroom semi-detached house with lounge, fitted kitchen / dining room, bathroom, full gas central heating, and double glazing and is in good decorative order throughout. The property has off road parking; garden store and shed; front and rear gardens with patio area.

The price for the 50% share is £59,500 and the rent payable to the Association is £26.89 per week from April 2008.

Should this property be of interest to you, I would suggest that you view it from the OUTSIDE and if you wish to be considered for the purchase, contact me during office hours on 01492 572727.

Please make some initial enquiries as to the possibility of a mortgage for the sum you would require (dependent upon the amount of capital you may have to put towards the purchase).
Maeír eiddo a enwir uchod yn rhan oín stoc cydberchnogaeth ac maeír perchnogion presennol yn dymuno cael gwared ‚íu cyfran o 50% ynddo. Maeín dy p‚r modern gyda dwy ystafell wely, lolfa, cegin gosodedig/ ystafell fwyta, ystafell ymolchi, gwres canolog nwy a ffenestri dwbl. Mae o mewn cyflwr addurnol da trwyddi draw. Mae ganddoír fantais o le i barcio oddi ar y stryd, sied storio, gerddi yn y tu blaen ac yn y cefn gyda patio.

£59,500 ywír pris am y gyfran o 50% aír rhent syín daladwy iír Gymdeithas yw £26.89 yr wythnos gan Ebrill am y gyfran o 50% nad ywín eiddo iír rhan-berchennog.

Pe byddaiír eiddo hwn o ddiddordeb i chi, awgrymaf eich bod yn edrych arno oír TU ALLAN ac yna os hoffech gael eich ystyried ar gyfer ei brynu, cysylltwch ‚ mi yn ystod oriau swyddfa ar 01492 572727.

A fyddech gystal ‚ gwneud ymholiadau cychwynnol ynglyn ‚ír posibilrwydd o sicrhau morgais am y swm y byddai arnoch ei angen (yn dibynnu ar swm y cyfalaf sydd gennych iíw roi tuag at brynuír eiddo)?

Edrychaf ymlaen at glywed cyn gynted ‚ phosib a oes gennych ddiddordeb ai peidio mewn cael eich ystyried ar gyfer yr eiddo hwn.

Yn dilyn hynny byddai archwiliad mewnol a chyfweliad personol yn cael eu trefnu cyn gynted ‚ phosib.


Last edited by Jason Webster on Wed Aug 27, 2008 6:06 pm; edited 2 times in total
avatar
Jason Webster
Admin

Number of posts : 64
Age : 41
Location : NWHA - Plas Blodwel
Registration date : 2008-03-20

View user profile http://www.nwha.org.uk

Back to top Go down

Re: 7 Cwm Teg - Old Colwyn - NOW UNDER CONSIDERATION

Post by Jason Webster on Mon Apr 07, 2008 2:57 pm

avatar
Jason Webster
Admin

Number of posts : 64
Age : 41
Location : NWHA - Plas Blodwel
Registration date : 2008-03-20

View user profile http://www.nwha.org.uk

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum